Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Plan działania na 2024 rok

Fundacja nie otrzymuje żadnych dotacji i dlatego realizacja zaplanowanych działań uwarunkowana jest od możliwości finansowych.
We własnym zakresie zabiega o pozyskanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć.

Dlatego też podobnie jak w poprzednich latach bardzo zależy nam na przekazywaniu darowizn oraz wspieranie naszych działań poprzez przekazywanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych przy rozliczaniu PIT-ów za 2023 rok.
W 2024 roku planujemy:

 • zorganizowanie XIII Zjazdu Edukacyjno – Integracyjnego dla podopiecznych i rodziców;
 • zorganizowanie koncertu charytatywnego zespołu Strachy na Lachy na rzecz Fundacji;
 • zorganizowanie kampanii na rzecz pozyskania 1,5% podatku dochodowego;
 • kontynuowanie działalności punktu konsultacyjnego w formie infolinii dla chorych i rodziców cierpiących na zespół Dandy-Walkera;
 • kontynuowanie współpracy z honorowymi konsultantami Fundacji i ośrodkami medycznymi współpracującymi z Fundacją w celu właściwego leczenia i form rehabilitacji podopiecznych;
 • poszerzenia sieci placówek medycznych i lekarzy współpracujących z Fundacją w celu zwiększenia możliwości konsultacji dla podopiecznych;
 • publikowanie za pośrednictwem strony internetowej Fundacji najnowszych opracowań dotyczących diagnozowania i leczenia zespołu Dandy-Walkera;
 • zainicjowani
 • bieżąca obsługa subkont, rozliczanie refundacji kosztów leczenia i rehabilitacji dla podopiecznych Fundacji;
 • e prac nad wydaniem uzupełnionej publikacji zatytułowanej „Zespół Dandy-Walkera bez tajemnic” i pozyskanie sponsora na koszty publikacji;
 • archiwizacja dokumentacji finansowej Fundacji.