Rada Fundacji

Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Honorowy Przewodniczący

Profesor dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz – ordynator Klinicznego Oddziału Neurochirurgii Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Przewodnicząca Rady Fundacji

dr Ewa Guz

Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Członek Rady Fundacji

Krystyna Paruszewska

Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Członek Rady Fundacji

Katarzyna Adamczewska