Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Plan działania na 2023 rok

Realizacja zaplanowanych działań jest uzależniona od możliwości finansowych Fundacji związanych z działalnością statutową. Fundacja nie dysponuje stałym budżetem, nie otrzymuje…

Czytaj więcej