Profesor Tomasz Trojanowski – Honorowy Patron Fundacji

Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych

Profesor Tomasz Trojanowski

Honorowym Patronem naszej Fundacji zgodził się zostać Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Pan Tomasz Trojanowski, Konsultant Krajowy Neurochirurgii, Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie Członek Korespondent Polskiej Akademii Nauk Od 2001 roku Ambasador Województwa Lubelskiego.

Profesor Tomasz Trojanowski urodził się w 1947 roku w Lublinie Z wyróżnieniem ukończył studia medyczne Jest specjalistą neurochirurgii.

Staże zagraniczne odbywał w Cagliari, Swindon, Oxford, Londynie, Southampton, Giessen, Ljublianie, Umea, Goeteborgu, Lyonie i Chicago Członek Senatu i wykładowca Akademii Medycznej w Lublinie Krajowy Specjalista d/s Neurochirurgii Prezes PAN – oddział w Lublinie, Przewodniczący Komitetu Nauk Neurologicznych PAN i członek Korespondent PAN Członek Polskiej Akademii Umiejętności skupiającej najwybitniejszych przedstawicieli nauki.

Pracuje w Komitetach Redakcyjnych:

 • Acta Neurochirurgica (Wiedeń) – komitet redakcyjny
 • Przewodnik Lekarza – rada naukowa
 • Journal of Neurosurgical Sciences (Rzym) – assistant editor
 • Life Sciences Journal (France) komitet redakcyjny
 • Neuroskop (Poznań) – komitet redakcyjny
 • Neurologia i Neurochirurgia Polska – komitet redakcyjny
 • Journal of Korean Neurosurgery

Działa w wielu towarzystwach naukowych krajowych i zagranicznych.

Jako jedyny przedstawiciel naszego kraju jest Członkiem prestiżowej Światowej Akademii Neurochirurgicznej (World Academy of Neurosurgery) skupiającej wybitnych neurochirurgów, w 2008 roku był Prezydentem Sekcji Neurochirurgii Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS), w latach 2001– 2005 Wice-prezydentem Światowej Federacji Towarzystw Neurochirurgicznych (WFNS), w latach 1995-1999 Vice-prezydentem Europejskiego Zrzeszenia Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS), przez dwie kadencje sekretarzem Euroazjatyckiej Akademii Neurochirurgicznej, Honorowym członkiem Europejsko-Indyjskiej Fundacji Nauk Neurologicznych, członkiem zarządu ESB European Skull Base Society Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki, członkiem Joint Residency and Accreditation Advisory Committee EANS/UEMS(Rada Specjalistów Medycznych Unii Europejskiej – sekcja Neurochirurgii), członkiem honorowym Brytyjskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Światowej, German Academy of Neurosurgery i Turkish Academy of Neurological Surgery

Za swą pracę otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Do najważniejszych można zaliczyć:

 • Wyróżnienie w 2008 roku przez papieża Benedykta XII orderem Świętego Sylwestra, nadawanym za szczególne zasługi dla nauki i sztuki. Przyznanie medalu łączy się z nadaniem szlachectwa.
 • Nagrodę Indywidualną Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia naukowe i zasługi dla rozwoju neurochirurgii w Polsce 1999,
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
 • Kierownik najlepszej Kliniki Neurochirurgii w Polsce w trzech kolejnych rankingach Newsweek,
 • Medal Prezydenta Miasta Lublina 2004-09-12,
 • Zasłużony dla Lubelskiego Środowiska Naukowego Pro Societate Scientarum et Litterarum Lublinensi Merito (LTN),
 • Jubileuszowy Medal im. A. Kunickiego Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego i Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów,
 • Medal Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.

Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej prowadzona przez Prof. dr hab. n. med. Tomasza Trojanowskiego święci od wielu lat triumfy, w rankingach ”Newsweeka” i tygodnika „Wprost” na najlepszy oddział neurochirurgii w Polsce.

Film Telewizji Lublin z 19 listopada 2014 roku o Prof. Tomaszu Trojanowskim – zobacz Rada i Zarząd Fundacji chorych na zespół Dandy-Walkera “Podaj dalej” są wdzięczne Profesorowi Tomaszowi Trojanowskiemu za objęcie patronatem działań naszej Fundacji.

Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno