Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Przekaż 1,5% podatku

Na początku każdego roku wraz z okresem rozliczania
podatku dochodowego od osób fizycznych zwracamy
się z gorącą prośbą o przekazanie 1,5% podatku
dla naszej Fundacji.
Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę.
Nasz numer KRS to 0000277339.