Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Plan działania na 2023 rok

Realizacja zaplanowanych działań jest uzależniona od możliwości finansowych Fundacji związanych z działalnością statutową.

Fundacja nie dysponuje stałym budżetem, nie otrzymuje żadnych dotacji.

We własnym zakresie zabiega o pozyskanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć.

Dlatego też podobnie jak w poprzednich latach bardzo zależy nam na przekazywaniu darowizn oraz wspieranie naszych działań poprzez przekazywanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych przy rozliczaniu PIT-ów za 2022 rok.

W 2023 roku planujemy:

  • zorganizowanie XII Zjazdu Edukacyjno – Integracyjnego dla podopiecznych i rodziców;
  • zorganizowanie koncertu charytatywnego zespołu Strachy na Lachy na rzecz Fundacji;
  • zorganizowanie kampanii na rzecz pozyskania 1,5% podatku dochodowego;
  • kontynuowanie działalności punktu konsultacyjnego w formie infolinii dla chorych i rodziców cierpiących na zespół Dandy-Walkera;
  • kontynuowanie współpracy z honorowymi konsultantami Fundacji i ośrodkami medycznymi współpracującymi z Fundacją w celu właściwego leczenia i form rehabilitacji podopiecznych;
  • poszerzenia sieci placówek medycznych i lekarzy współpracujących z Fundacją w celu zwiększenia możliwości konsultacji dla podopiecznych;
  • publikowanie za pośrednictwem strony internetowej Fundacji najnowszych opracowań dotyczących diagnozowania i leczenia zespołu Dandy-Walkera;
  • kontynuowania prac nad wydaniem uzupełnionej publikacji zatytułowanej „Zespół Dandy-Walkera bez tajemnic” i pozyskanie sponsora na koszty publikacji;
  • bieżąca obsługa subkont, rozliczanie refundacji kosztów leczenia i rehabilitacji dla podopiecznych Fundacji;
  • archiwizacja dokumentacji finansowej Fundacji.