Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

„Koncert charytatywny Strachy na Lachy – 2022”

30 września 2022 roku o godzinie 19.00 w sali Miejskiego
Ośrodka Kultury przy ul. B. Chrobrego w Lesznie jak zawsze
we wrześniu odbędzie się koncert charytatywny zespołu
Strachy na Lachy na rzecz podopiecznych Fundacji.
Już dziś zapraszamy do zakupu biletów w cenie 60 złotych
w kasie lub za pośrednictwem strony internetowej
MOK – Leszno.
Strachy na lachy