Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Działalność Fundacji w 2016 roku

Tradycyjnie rok 2016 rozpoczęliśmy od kampanii na rzecz przekazania przez podatników odpisu 1% z rocznego rozliczenia podatku. Staraliśmy się preprowadzić tę kampanię bez angażowania środków, które tak bardzo potrzebne nam były do realizacji naszych działań statutowych. W sytuacji braku finansowania działalności Fundacji ze źródeł zewnętrznych, niewielkiej ilości przekazywanych darowizn pozyskanie większej ilości środków z 1% pozwoliło nam zrealizować zaplanowane działania. Rodzice zabiegali o przekazanie 1% podatku na subkonta dla swoich dzieci i dzięki temu możliwa była refundacja kosztów jakie ponosili na leczenie i rehabilitację. Obsługa subkont polegająca na weryfikacji i rozliczaniu przesyłanych przez rodziców dokumentów trwała przez cały rok. W ciągu 2016 roku kwota refundacji wyniosła 46 936,21 złotych.

Jak co roku pierwsze miesiące 2016 roku to okres sprawozdawczy. Zarząd Fundacji opracował i przesłał sprawozdania z działalności za 2015 rok do Głównego Urzędu Statystycznego oraz do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Przesłanie w wyznaczonym terminie tego sprawozdania pozwala ubiegać się o odpis 1% podatku w kolejnym roku podatkowym.