Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Pionizator dla podopiecznego Fundacji

Rodzice Marysi zadeklarowali, że oddadzą dla podopiecznego Fundacji pionizator dziecięcy KOTEK.

Długo nie bylo chętnych, aż pionizator znalazł swoje zastosowanie i pomaga obecnie kolejnemu naszemu podopiecznemu Wiktorkowi. Wiktorek i jego rodzice dziękują Marysi i jej rodzicom za okazaną pomoc z nadzieją, że pionizator pomoże Wiktorkowi tak jak wcześniej Marysi.