Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Fundacja patronowała w zbieraniu środków za pośrednictwem portalu Zrzutka.pl

Za pośrednictwem portalu Zrzutka.pl możliwe było zbieranie środków na leczenie i rehabilitację naszych podopiecznych. Rodzice podopiecznych, którzy zamierzali rozpocząć zbiórkę zwrócili się z wnioskiem do Zarządu Fundacji w celu objęcia partonatem takiej zbiórki.

Wszystkie szczegóły dotyczące zakładania i prowadzenia zbiórki omawiane były indywidualnie z rodzicami podopiecznych.

Na wniosek rodziców naszych podopiecznych zorganizowano dwie zbiórki, którym patronowała Fundacja i które można było wesprzeć.