Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Działalność Fundacji w 2015 roku

Działalność w 2015 roku rozpoczęła intensywna kampania na rzecz pozyskania środków z odpisu 1% podatku. Aktywny udział w działaniach wzięli przede wszystkim członkowie Rady i Zarządu Fundacji. W ramach kampanii samochody członków Zarządu zostały oklejone specjalnymi naklejkami na tylnej szybie promujacymi Fundację oraz zachęcającymi podatników do przekazywania 1% podatku. Zamówiono spot radiowy emitowany w lokalnym radiu ELKA oraz spot reklamowy wyświetlany na telebimach na terenie miasta Leszna. W sytuacji braku finansowania działalności Fundacji ze źródeł zewnętrznych, niewielkiej ilości przekazywanych darowizn pozyskanie jak największej ilości środków z 1% determinuje możliwości działania Fundacji, prowadzienia bieżącej działalności oraz finansowanie podejmowanych przedsięwzięć. Rodzice zabiegali o przekazanie 1% podatku na subkonta dla swoich dzieci.

Jak co roku pierwsze miesiące to okres sprawozdawczy. Zarząd Fundacji opracował i przesłał sprawozdania z działalności za 2014 rok do Ministerstwa Zdrowia i Głównego Urzędu Statystycznego. Najważniejsze jednak było przygotowanie i przesłanie terminie sprawozdania do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej warunkującego utrzymanie przez Fundację statusu organizacji pożytku
publicznego dającego możliowść ubiegania się o odpis 1% poadku w kolejnym roku podatkowym.