Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Akcja rodziców Wiktorka

Państwo Sabina i Piotr Borkowie wspólnie z Niepublicznym Integracyjnym Przedszkolem MOTYLEK w Krośnie zorganizowali i przeprowadzili akcję przygotowania i sprzedaży deserów przygotowanych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz zorganizowali aukcję ceramicznych pamiątek z logo Fundacji.

Dochód z akcji w kwocie 800,- złotych został przkazany na konto Fundacji. Zarząd przekazał pisemne podziękowanie na ręce Państwa Sabiny i Piotra Borków rodziców Wiktorka – podopiecznego Fundacji.

Dziękujemy i zachęcamy wszystkich rodziców do podobnej aktywności.