Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Zbiórka publiczna na rzecz Fundacji do kaset kwestarskich

W okresie od 15 lipca do 31 sierpnia 2014 roku na mocy podpisanej umowy pomiędzy Centralą KAUFLAND i Zarządem Fundacji w markecie w Lesznie trwała zbiórka publiczna na rzecz Fundacji do kaset kwestarskich. W wyniku przeprowadzonej zbiórki w dniu 31 sierpnia 2014 roku przekazano na rzecz Fundacji kwotę 286,81 złotych.