Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Turniej charytatywny streetballu

24 maja 2014 roku z inicjatywy studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie na boisku ORLIK odbył się turniej charytatywny streetballu pod hasłem „Podaj dalej”.
Dochód z turnieju w kwocie 622,71 złotych został przekazany przez organizatorów na konto Fundacji i został przeznaczony na dofinansowanie III Zjazdu Edukacyjno-Integracyjnego dla chorych i rodziców.

zdjęcia z turnieju tutaj