Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

III Zjazd Edukacyjno – Integracyjny

W dniach 5 – 14 maja 2014 roku odbył się w Darłówku w Ośrodku „Róża Wiatrów” III Zjazd Edukacyjno – Integracyjny dla naszych podopiecznych i rodziców.

Zjazd uroczyście otworzył Honorowy przewodniczący Rady Fundacji Profesor Jerzy Jurkiewicz, a Prezes obdarowała wszystkich uczestników specjalnie przygotowanymi na Zjazd koszulkami i pamiątkami. W czasie Zjazdu prowadzona była intensywna rehabilitacja zespołowa i indywidualna podopiecznych Fundacji pod kierunkiem mgr Jolanty Kaweckiej-Maciejewskiej przy aktywnej pomocy Marty Sawki – członka Zarządu Fundacji. Rodzice aktywnie uczestniczyli w zajęciach ćwicząc ze swymi dziećmi pod kierunkiem rehabilitantki. Specjalistyczne konsultacje lekarskie wszystkich podopiecznych przeprowadzili doktor Jacek Osuchowski oraz doktor Przemysław Dzido.

Rodzice mieli okazję wysłuchać wykładu Wiceprzewodniczącej Rady Fundacji mgr Ewy Guz na temat problemów zdrowotnych, społecznych i wychowawczych rodzin pacjentów z zespołem Dandy-Walkera oraz omówienie istoty fizjoterapii w zespole Dandy-Walkera przedstawione przez mgr Elżbietę Zając – honorowej konsultantki Fundacji.

Zajęcia dla dzieci z psychomotoryki dużej i małej, zabawy, zajęcia plastyczne oraz wspólne z rodzicami czytanie bajek przygotowała i przeprowadziła mgr Marta Sawka – członek Zarządu Fundacji. Podopiecznych odwiedziły również i świetnie się wspólnie bawiły wolontariuszki Fundacji Dra Clowna z oddziału w Gdańsku oraz przedstawicielka Urzędu Miasta Darłowa, która obdarowała wszystkie dzieci przygotowanymi pamiątkami i słodyczami. Zjazd był również okazją do wielogodzinnych spotkań rodziców, podczas których rozmawiano o problemach związanych z chorobą dzieci. Na zakończenie wszyscy uczestnicy Zjazdu wraz z rodzicami ustawili się do wspólnego zdjęcia w koszulkach przygotowanych na to wydarzenie. Nad przebiegiem i sprawną realizacją programu Zjazdu czuwała Prezes Fundacji Ewa Wiśniewska. Założone cele edukacyjny, integracyjny, w zakresie rehabilitacji oraz konsultacji podopiecznych zostały w pełni zrealizowane. Koszty Zjazdu było dofinansowano w części dzięki zbiórce publicznej zorganizowanej w Lublinie przez Wiceprzewodniczącą Rady Fundacji Ewę Guz.

wiecej zdjęć ze Zjazdu zobacz w galerii