Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Sprawozdania z działalności opublikowane za 2012 rok

Na cele statutowe związane z działalnością pożytku publicznego – pomoc dla podopiecznych przekazaliśmy kwotę 1535,81 złotych.

Sprawozdania z działalności opublikowane za 2012 rok:
– merytoryczne – tutaj
– bilans uproszczony – tutaj
– rachunek wyników – tutaj
– informacja dodatkowa – tutaj