Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Działalność Fundacji w 2012 roku

Zarząd Fundacji określając zadania na 2012 rok z uwagi na bardzo ograniczone środki finansowe na działalność statutową postanowił kontynuować zadania nie wymagających finansowania:

– podjęcie współnie z rodzicami podopiecznych intensywnej kampanii na rzecz pozyskania środków na działalność statutową z 1% podatku za rok 2011;

– kontynuowanie działalności punktu konsultacyjnego prowadzonego przez Fundację dla chorych i ich rodziców;

– dalsza współpraca z współpracującymi z Fundacją honorowymi konsultantami i ośrodkami medycznymi w zakresie pomocy podopiecznym oraz działania mające na celu rozszerzenie sieci placówek medycznych i współpracujących lekarzy w celu rozszerzenia dostępności konsultacji dla podopiecznych;

– publikowanie za pośrednictwem strony internetowej najnowszych opracowań dotyczących diagnozowania i leczenia zespołu Dandy-Walkera;

Fundator opracował i przesłał projekty w ramach konkursów zadań publicznych ogłoszonych przez:

– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

– Wojewodę Wielkopolskiego,

– Samorząd Województwa Wielkopolskiego,

– Fundusz Społeczny Notariatu

– Fundację ORLEN „Dar serca”

Żaden z projektów nie uzyskał dofinansowania

Rodzice naszego podopiecznego Jasia nadesłali zestaw pamiątek ceramicznych z logo Fundacji w celu ich wystawienia na naszej aukcji internetowej. Zachęcamy do nabywania zestawów, które można zdobyć tylko poprzez naszą aukcję charytatywną na portalu Allegro.