Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Październik i listopad 2011 rok

W październiku i listopadzie br. Fundacja we współpracy z firmą recyclingową STENA RECYCLING Sp. z o.o. i firmą kurierską SIÓDEMKA w celu pozyskania środków na działalność statutową prowadzi na terenie Leszna i powiatu zbiórkę zużytego, dużego sprzętu AGD typu pralki, lodówki, zamrażarki, kuchenki itp. Informacja na temat zbiórki zamieszczana jest w bezpłatnej gazecie „Dodatek”. Kontakt w sprawie przekazania sprzętu z koordynatorem akcji pod numerem telefonu 880 019 676880 019 676 i na adres wsalej@wp.pl