Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Sprawozdanie z działalności opublikowane za 2010 rok

Rok 2010 dla Fundacji upłynął pod znakiem szerokiej promocji wiedzy na temat zespołu Dandy-Walkera. Zarówno wydanie publikacji jak też zorganizowanie dwóch konferencje pozwoliły nie tylko przekazać rzetelną wiedzę na temat choroby rodzicom naszych podopiecznych, ale przede wszystkim zainteresować wiele środowisk nie tylko chorobą, ale także problemami chorych cierpiących na to rzadkie schorzenie. Udział przedstawicieli środowisk medycznych w zorganizowanych przedsięwzięciach pozwolił na skupienie wokół Fundacji sojuszników wspierających jej działania. Na cele statutowe zwiazane z działalnością pożytku publicznego – pomoc podopiecznym przekazaliśmy kwotę 18 592,62 złotych.

Sprawozdanie z działalności opublikowane za 2010 rok:
– merytoryczne – tutaj
– finansowe:
– opisowe 1 – tutaj
– opisowe 2 – tutaj
– bilans 1 – tutaj
– bilans 2 – tutaj
– bilans 3 – tutaj
– bilans 4 – tutaj
– rachunek wyników 1 – tutaj
– rachunek wyników 2 – tutaj