Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Konferencja na temat zespołu Dandy-Walkera

W dniu 19 czerwca 2010 roku w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie Fundacja zorganizowała konferencję na temat zespołu Dandy-Walkera. Inspiracją do jej zorganizowania było wydanie publikacji zatytułowanej „Zespół Dandy-Walkera bez tajemnic”. W Konferencji wziął udział patron Fundacji Profesor Tomasz Trojanowski, konsultant Fundacji w zakresie neurochirurgii doktor Jacek Osuchowski oraz doktor Grzegorz Pietras – ginekolog i położnik, który zadeklarował chęć współdziałania z Fundacją. Na początku konferencji przedstawiony został list, który z uwagi na swą nieobecność wystosował do uczestników Honorowy Przewodniczący Rady Fundacji Profesor Jerzy Jurkiewicz. Następnie obyła się uroczystość uhonorowano Profesora Tomasza Trojanowskiego i doktora Jacka Osuchowskiego najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Fundację – statuetką SUMMA BONITAS (Największa Dobroć). Konferencję zainaugurowała Ewa Wojciechowska – wiceprzewodnicząca Rady Fundacji i współorganizatorka Konferencji. Przedstawiła w skrócie istotę problemów dotyczących zespołu Dandy-Walkera. Kolejne wystąpienie doktora Grzegorza Pietrasa – ginekologa i położnika dotyczyło wczesnej diagnostyki oraz opieki nad matkami ciężarnymi, u których dzieci stwierdzony został zespół Dandy-Walkera w okresie prenatalnym.

Wystąpienie doktora Gerzegorza Pietrasa

W imieniu rodziców podopiecznych Fundacji głos zabrała Ewa Nowak – członek Zarządu, która w ujmujący sposób podzieliła się z uczestnikami Konferencji własnymi doświadczeniami i problemami związanymi z opieką nad dzieckiem przewlekle chorym. Na zakończenie Profesor Tomasz Trojanowski podsumował poruszone podczas Konferencji problemy podkreślając rolę Fundacji w edukacji i integracji środowiska rodziców, których dzieci zostały dotknięte zespołem Dandy-Walkera.

Wystąpienie Profesora Tomasza Trojanowskiego

Uczestnicy Konferencji złożyli autografy na pamiątkowym plakacie.

zdjęcia z Konferencji w galerii