Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Konferencja informacyjno – naukowa na temat zespołu Dandy-Walkera

W dniu 2 października 2010 roku o godz. 10.oo w Collegium Stomatologicum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zorganizowano kolejną konferencję informacyjno – naukową na temat zespołu Dandy-Walkera. Konferencję objął honorowym patronatem Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Po powitaniu licznie zgromadzonych uczestników wystąpił Profesor Jerzy Jurkiewicz – Honorowy Przewodniczący Rady Fundacji. Ewa Nowak – członek Zarządu Fundacji przedstawiła zebranym informację na temat Fundacji i jej dotychczasowej działalności. W części seminaryjnej wczesną diagnostykę zespołu Dandy-Walkera omówił doktor Grzegorz Pietras z Kliniki Ginekologii w Lublinie. Problemy zespołu Dandy-Walkera w wieku dziecięcym zreferował dr Krzysztof Strzyżewski z Kliniki Neurochirurgii Dziecięcej w Poznaniu. Rehabilitację dzieci z zespołem Dandy-Walkera przedstawiła mgr Jolanta Kawecka – Maciejewska z Poznania. Referat na temat wybranych elementów rehabilitacji leczniczej u osób dorosłych z dysfunkcjami układu nerwowego przedstawiła mgr Elżbieta Zając z Kliniki Neurochirurgii w Lublinie. Jolanta Kawecka-Maciejewska i Elżbieta Zając zadeklarowały chęć przyjęcia funkcji honorowych konsultantek Fundacji. Ewa Wojciechowska z Kliniki Neurochirurgii w Lublinie omówiła psychologiczne aspekty opieki nad chorym z zespołem Dandy-Walkera.

Po części seminaryjnej uczestnicy konferencji mieli okazję w panelach tematycznych dyskutować o problemach związanych z zespołem Dandy-Walkera wieku dziecięcego jak również przebiegu choroby u osób dorosłych. Specjaliści uczestniczący w konferencji przeprowadzali również indywidualne konsultacje chorych. Udział w konferencji zarówno dla rodziców naszych podopiecznych jak również pozostałych uczestników był bezpłatny. Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Ewa Wojciechowska udzieliła wywiadu na temat zespołu Dandy-Walkera, który został zamieszczony w tygodniku Panorama Leszczyńska. Wszelkie koszty związane z jej organizacją zostały pokryte przez Fundację ze środków przeznaczonych na działalność statutową.

zdjęcia z Konferencji w galerii

Na zaproszenie Profesora Jerzego Jurkiewicza Prezes Fundacji Ewa Wiśniewska była gościem Zjazdu Środkowoeuropejskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego, który odbył się w Pułtusku i został zorganizowany przez Zespół Kliniczno-Badawczy Neurochirurgii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk. Jednym z tematów omawianych podczas Konferencji były dysfunkcje układów zastawkowych stosowanych w zespole Dandy-Walkera.

zdjęcia z Konferencji w galerii