Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Działalność Fundacji w 2009 roku

Zarząd Fundacji po wysłuchaniu opinii rodziców zaplanował w roku 2009 zorganizowanie kolejnego zjazdu integracyjno – edukacyjnego. W celu zdobycia środków na to zadanie w kwietniu 2009 roku został zorganizowany koncert charytatywny zespołu Strachy na Lachy. (galeria zdjęć)

Dzięki temu udało się zrealizować nasz zjazd.

II Zjazd integracyjno – edukacyjny dla podopiecznych Fundacji i ich rodziców zorganizowany został w dniach 20 – 27 kwietnia 2009 roku również w Ośrodku „Róża Wiatrów” w Darłówku i poświęcony był rehabilitacji w zespole Dandy-Walkera. Prowadzona była rehabilitacja indywidualna i grupowa. We wszystkich zajęciach uczestniczyli rodzice obserwując pracę rehabilitantek. Codzienna, kilkugodzinna rehabilitacja i zaangażowanie prowadzących zajęcia Pań Joli i Magdy w zgodnej opinii rodziców pozwoliły osiągnąć cel zjazdu w stu procentach. Dla wszystkich rodziców przygotowane zostały płyty DVD z nagraniem zajęć rehabilitacyjnych. Materiał ten pozwoli rodzicom na dalszą, systematyczną, indywidualną pracę ze swoimi dziećmi. Przygotowaniem i opracowaniem nagrań zajęli się członkowie Zarządu Ewa i Mateusz Nowakowie. Podczas pobytu nad morzem dopisała pogoda, atmosfera była wspaniała i dlatego humory również dopisywały. W programie Zjazdu poza zasadniczym celem jakim była rehabilitacja uwzględniono również dodatkowe atrakcje dla podopiecznych i ich rodziców. Rodzice mieli okazję wysłuchać wykładu połączonego z prezentacją na temat zespołu Dandy-Walkera, który przygotowała i przeprowadziła wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Ewa Wojciechowska. Atrakcją dla dzieci i rodziców był koncert w wykonaniu członków zespołu szantowego ATLANTYDA. Dzieci spotkały się z przedstawicielkami Fundacji Doktora Clowna z oddziału w Gdańsku i dzięki temu na wszystkich buziach zagościł uśmiech. Podczas zajęć plastycznych powstały wspaniałe „dzieła”, które zostały wystawione na aukcji charytatywnej w portalu Allegro. Radio Koszalin objęło zjazd patronatem medialnym, a informacje dotyczące spotkania podopiecznych Fundacji i wywiady z uczestnikami były emitowane na antenie. Uczestników odwiedzili również dziennikarze lokalnych gazet. Nie zabrakło również wielogodzinnych rozmów pomiędzy rodzicami o wspólnych problemach swych dzieci, wspólnej uroczystej kolacji na zakończenie i zbiorowego, rodzinnego zdjęcia naszych „milusińskich” i ich rodziców uczestniczących w Zjeździe.

Zdjęcia ze Zjazdu w galerii

Zarząd Fundacji czynił dalsze starania o wsparcie ze strony placówek medycznych oraz popularyzowanie wiedzy na temat zespołu Dandy-Walkera. Dlatego też na prośbę Zarządu honorowym patronatem objął Fundację Profesor Tomasz Trojanowski. Podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Rozwoju Pielęgniarstwa – Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie został przedstawiony przez Wiceprzewodniczącą Rady Fundacji Ewę Wojciechowską wykład „Problemy pielęgnacyjne dziecka z syndromem Dandy-Walkera”.

Funkcję honorowego konsultanta Fundacji przyjął psychoterapeuta doktor Jacek Maria Wojciechowicz. Zespół redakcyjny złożony z przedstawicieli Zarządu podjął się przygotowania i opracowania publikacji na temat zespołu Dandy-Walkera. Zarząd po akceptacji Rady Fundacji wystąpił z wnioskiem do Krajowego Rejestru Sądowego o nadanie fundacji statusu organizacji pożytku publicznego co da możliwość ubiegania się o 1% podatku dla Fundacji. Przyjmowani byli do Fundacji kolejni podopieczni oraz nadal prowadzone były starania o przedmioty, które wystawiano na aukcjach charytatywnych. Na pomoc podopiecznym przekazaliśmy kwotę 43 467,07 złotych.

Sprawozdanie z działalności za 2009 rok:
merytoryczne – tutaj
finansowe – tutaj