Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Działalność Fundacji w 2007 roku

2007 rok to początek działalności Fundacji chorych na zespół Dandy – Walkera „Podaj dalej”. Powołane zostały struktury organizacyjne Fundacji – Rada oraz Zarząd spośród rodziców naszych podopiecznych i wolontariuszy. Praca Rady, Zarządu i innych rodziców skupionych w Fundacji koncentrowała się głównie na sprawach organizacyjnych związanych z powołaniem Fundacji. Został zredagowany i zatwierdzony Statut i Regulamin Fundacji oraz inne dokumenty regulujące naszą działalność. W celu dotarcia do największej liczby osób zainteresowanych została stworzona strona internetowa Fundacji pod adresem www.fundacja.dandy-walker.org.pl . Przyjmowani zostali do Fundacji nowi podopieczni.Fundacja prowadziła punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób zainteresowanych problemem zespołu Dandy – Walkera. Wskazywano ośrodki medyczne oraz lekarzy zajmujących się tą rzadką chorobą. Funkcję Honorowego Przewodniczącego Rady Fundacji przyjął Profesor Jerzy Jurkiewicz z Kliniki A.M. Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Zarząd rozpoczął przygotowania do zjazdu integracyjno-edukacyjnego dla podopiecznych i ich rodziców, który zaplanowany został na wiosnę 2008 roku. W tym celu nawiązano współpracę z doktorem Krzysztofem Strzyżewskim z Kliniki Neurochirurgii w Poznaniu, który podjął się do przedstawienie podczas zjazdu prezentacji na temat zespołu Dandy – Walkera dotyczącej diagnozowania, leczenia i rehabilitacji choroby. Zaplanowano również przeprowadzenie przez doktora Strzyżewskiego indywidualnych konsultacji podopiecznych. W celu finansowania zarówno bieżącej działalności Fundacji jak również realizacji zadań statutowych zarówno Zarząd i wolontariusze od znanych artystów, ludzi sztuki, sporu i polityki pozyskiwali przedmioty, które zostały wystawione na aukcjach charytatywnych w portalu Allegro. Rosyjscy artyści – Elena Michajłowna i Aleksiej Wiesiołkin oraz uczestnicy pleneru malarskiego zorganizowanego pod nazwą „Z Rosji z miłością” przekazali swe prace na rzecz Fundacji. Prace wykonane w różnych technikach są efektem podróży rosyjskich uczestników pleneru po Europie. Przekazane prace wykonane zostały podczas plenerów w Niemczech, Belgii i Francji. Ofiarowano również prace, które opiekujący się grupą artyści oraz uczestnicy pleneru wykonali w Rydzynie koło Leszna. Gest artystów jest doskonałym odzwierciedleniem hasła szczególnie czekają – do chorych. Przekazane prace wzbogaciły naszą aukcję charytatywną w portalu ALLEGRO. (zdjęcia)

Na prośbę skierowaną z Fundacji odpowiedzieli życzliwie sportowcy. Przekazali wiele pamiątek klubowych opatrzonych autografami.

Wśród klubów sportowych, które wsparły naszą ideę pomocy chorym znalazły się koszykarki Duda PWSZ Leszno, Wisły CAN-PACK Kraków, piłkarze CRACOVII, Lecha Poznań, GKS Bełchatów, KGHM Zagłębie Lubin, uczestnicy Żużlowego Kryterium Asów w Bydgoszczy, żużlowcy Polonii Bydgoszcz, KS Unii Leszno i Falubazu Zielona Góra. (zdjęcia)
Należy zaznaczyć, że na prośbę Fundacji administratorzy portalu ALLEGRO udostępnili bezpłatną możliwość wystawiania przedmiotów.

W ostatnią sobotę września 2007 roku znany i lubiany poznański zespół PIDŻAMA PORNO zagrał koncert dla Asi i na rzecz Fundacji. Za wsparcie Fundacji Zarząd przyznał zespołowi Certyfikat Dobroczynności. Koncert udał się doskonale co można obejrzeć w galerii zdjęć. W ogromną pracę jaka związana była z jego organizacją włączyli się członkowie Zarządu, Przewodnicząca Rady Fundacji Karolina Tyszkiewicz, która na koncert przyjechała aż z Ciechanowa wraz z mężem Mikołajem i małą Lenką – podopieczną Fundacji. Pomagał również tato Stasia – Mateusz Nowak. Cały dochód z koncertu zostanie wykorzystany na realizację zadań i celów Fundacji.
Galeria zdjęć z koncertu.
Na pomoc podpiecznym przekazaliśmy 10 425,49 złotych.

Pierwszy rok działalności był bardzo trudny, jednak pozwolił na aktywizowanie rodziców podopiecznych do współpracy i wytyczenie zadań na kolejne lata działalności.

Sprawozdanie z działalności opublikowane za 2007 rok znajduje się tutaj