Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Plan działania na 2022 rok

Realizacja zaplanowanych działań w 2022 roku będzie w dużej mierze uzależniona
od sytuacji epidemiologicznej oraz możliwościami finansowymi Fundacji na działalność statutową.
Nie dysponując stałym budżetem, nie otrzymując żadnych dotacji sami zabiegamy o pozyskanie
środków finansowych na realizację przedsięwzięć. Dlatego też podobnie jak w poprzednich latach
bardzo zależy nam na przekazywaniu darowizn oraz wspieranie naszych działań poprzez
przekazywanie 1% podatku dochodowego.

W 2022 roku planujemy:

 • zorganizowanie XI Zjazdu Edukacyjno – Integracyjnego dla podopiecznych i rodziców;
 • zorganizowanie koncertu charytatywnego zespołu Strachy na Lachy na rzecz Fundacji;
 • obchody jubileuszu 15-lecia Fundacji;
 • zorganizowanie kampanii na rzecz pozyskania 1% podatku dochodowego;
 • kontynuowanie działalności punktu konsultacyjnego w formie infolinii dla chorych
  i rodziców cierpiących na zespół Dandy-Walkera;
 • kontynuowanie współpracy z honorowymi konsultantami Fundacji i ośrodkami
  medycznymi współpracującymi z Fundacją w celu właściwego leczenia i form
  rehabilitacji podopiecznych;
 • poszerzenia sieci placówek medycznych i lekarzy współpracujących z Fundacją w celu
  zwiększenia możliwości konsultacji dla podopiecznych;
 • publikowanie za pośrednictwem strony internetowej Fundacji najnowszych opracowań
  dotyczących diagnozowania i leczenia zespołu Dandy-Walkera;
 • praca nad uzupełnieniem wydania uzupełnionej publikacji zatytułowanej „Zespół Dandy-
  Walkera bez tajemnic” i pozyskanie sponsora;
 • bieżąca obsługa subkont, rozliczanie refundacji kosztów leczenia i rehabilitacji dla
  podopiecznych Fundacji.