Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Jubileusz Fundacji

13 lutego 2007 roku aktem założycielskim została powołana Fundacja chorych na zespół
Dandy-Walkera
„Podaj dalej”.
Obchodzimy więc w tym roku 15-lecie działalności. O wszystkich naszych działaniach
przez ten okres można przeczytać w zakładce „O nas” – „Co zrobiliśmy”.
Przeglądając zakładki z poszczególnych lat naszej działalności można znaleźć pełne
spektrum wszystkich przedsięwzięć.
Również w galerii znajdują się zdjęcia z poszczególnych przedsięwzięć z tego okresu.
Zapraszamy do zapoznania się z tymi materiałami.

Jubileusz Fundacji