Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Zaplanowane działania Fundacji w 2020 roku

Wszystkie działania w 2020 roku zdeterminowane są wysokością środków finansowych jakimi będzie dysponowała Fundacja na działalność statutową. Fundacja nie dysponując stałym budżetem, nie otrzymując żadnych dotacji musi sama zabiegać o pozyskanie środków na sfinansowanie realizacji przedsięwzięć w bieżącym roku. Dlatego też podobnie jak w poprzednich latach zwracamy się o przekazywanie darowizn i wspieranie naszych działań co będzie możliwe jedynie przy ścisłym współdziałaniu z rodzicami naszych podopiecznych.

W 2020 roku planujemy:

  • przeprowadzenie wspólnie z rodzicami podopiecznych kampanii na rzecz pozyskania 1% podatku dochodowego wspierającego działania statutowe Fundacji;
  • prowadzenie punktu konsultacyjnego dla chorych i rodziców cierpiących na zespół Dandy-Walkera;
  • współpraca z honorowymi konsultantami Fundacji i ośrodkami medycznymi współpracującymi z Fundacją w celu właściwego kierunkowania leczenia i rehabilitacji podopiecznych;
  • rozszerzenia sieci placówek medycznych i lekarzy współpracujących z Fundacją w celu zwiększenia możliwości konsultacji dla podopiecznych;
  • pozyskiwanie przedmiotów na charytatywne aukcje internetowe w portalu charytatywniallegro;
  • publikowanie za pośrednictwem strony internetowej Fundacji najnowszych opracowań dotyczących diagnozowania i leczenia zespołu Dandy-Walkera;
  • zorganizowanie IX Zjazdu Edukacyjno – Integracyjnego dla podopiecznych i rodziców;
  • zorganizowanie koncertu charytatywnego na rzecz Fundacji;
  • pozyskanie sponsora w celu sfinansowania wydania uzupełnionej publikacji zatytułowanej „Zespół Dandy-Walkera bez tajemnic”;
  • bieżąca obsługa subkont, rozliczanie refundacji kosztów leczenia i rehabilitacji dla podopiecznych Fundacji.