Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Zrzutka na VII Zjazd Fundacji

Nasi wolontariusze Paulina Zienkiewicz i Maciej Chudziński – wujek Adasia podopiecznego Fundacji zorganizowali zbiórkę na portalu Zrzutka.pl, z której dochód wyniósł 5670,- zł. Zebrane środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kolejnego

VII Zjazdu Edukacyjno – Integracyjnego dla naszych podopiecznych. Zarząd Fundacji składa w imieniu podopiecznych gorące podziękowanie Pani Paulinie i Panu Maciejowi za zorganizowanie zbiórki.