Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Zawody SNIPERS MISION

21 października br. zostały zorganizowane strzeleckie zawody charytatywne SNIPERS MISION 2018 na rzecz naszego podopiecznego Wiktorka. W imieniu podopiecznego i jego rodziców dziękujemy organizatorom

Centrum Wyszkolenia Strzeleckiego i Panu Krzysztofowi Prokopowi oraz sponsorom i zawodnikom.