Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Działalność w 2018 roku

Jedenasty rok działalności Fundacji rozpoczął się od kampanii prowadzonej zarówno przez Zarząd jak również rodziców podopiecznych na rzecz przekazania odpisu 1% z rocznego rozliczenia podatku. Kampania została zrealizowana bez angażowania środków, które niezbędne były do realizacji zaplanowanych działań statutowych. Zamontowaliśmy w Lesznie baner z naszym numerem KRS, a na stronie internetowej Fundacji umieściliśmy link umożliwiający rozliczenie podatku przy pomocy dedykowanego dla nas programu PITax.

Brak finansowania działalności Fundacji ze źródeł zewnętrznych, niewielkiej ilości przekazywanych darowizn przekazane środki z 1% pozwoliło nam zrealizować zaplanowane działania. Rodzice zabiegali o przekazanie 1% podatku na subkonta dla swoich dzieci i dzięki temu przez cały rok refundowane były koszty jakie ponosili na leczenie i rehabilitację podopiecznych. Środki zgromadzone z przekazania 1% podatku na subkontach podopiecznych stanowiły ponad 70% wpływu. Obsługa subkont polegająca na weryfikacji i rozliczaniu przesyłanych przez rodziców dokumentów trwała przez cały rok. W ciągu całego 2018 roku kwota refundacji kosztów leczenia i rehabilitacji podopiecznych wyniosła 91 860,12 złotych.

Jak zawsze, na początku 2018 roku rozpoczął się okres sprawozdawczy. Zarząd Fundacji opracował i przesłał sprawozdania z działalności za 2017 rok do Głównego Urzędu Statystycznego oraz do Narodowego Instytutu Wolności. Przesłanie w wyznaczonym terminie tego sprawozdania pozwala ubiegać się o odpis 1% podatku w kolejnym roku podatkowym.