Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Sprawozdanie z działalności opublikowane za 2011 rok

Zarząd Fundacji uhonorował Wojciecha Krupę i Grupę ŻELAZNY oraz zespół Gładek Brothers Band jednym z najwyższych wyróżnień przyznawanych przez Fundację swym dobroczyńcom – Certyfikatem Dobroczynności. Składamy im raz jeszcze gorące podziękowania w imieniu naszych podopiecznych. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Leszna oraz Młodzieżowego Centrum Profilaktyki ALTERNATYWA w roli wolontariuszy bardzo pomogli w przeprowadzeniu festynu. Na cele statutowe zwiazne z działalnoscią pożytku publicznego – pomoc podopiecznym przekazliśmy kwotę 6 303,51 złotych.

zdjęcia z festynu zobacz tutaj

Materiał filmowy z festynu zarejestrowany przez Telewizję Leszno zobacz tutaj

Sprawozdanie z działalności opublikowane za 2011 rok:
– merytoryczne – tutaj
– bilans uproszczony – tutaj
– rachunek wyników – tutaj
– informacja dodatkowa – tutaj