Patron fundacjiHonorowy Patron Fundacji  

Profesor Tomasz Trojanowski

                     Asia symbolem Fundacji

Podopieczni

Nasi przyjaciele
Krzysztof "Grabaż" Grabowski
Dobry Duch Fundacji


Klub Motorowy
BIKERS Legion
Ambasador Fundacji

Pomóż fundacji

 


Zaproszenie dla sponsorów

                     

Zapraszamy do licytacji

 

stat4u

 

pomysł oraz wykonanie: dobrarzecz.pl

Działalność w 2013

Działalność Fundacji w 2013 roku

W okresie od stycznia do czerwca 2013 roku Zarząd Fundacji opracował i złożył
cztery projekty w ramach otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe ogłoszonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Wojewodę Wielkopolskiego.
Żaden ze złozonych projektów nie otrzymał dofinansowania.

19 marca 2013 rokuw Prywatnej Szkole Podstawowej Nr 1 w Biedrusku Fundacja
zoranizowała świąteczny kiermasz wielkanocny. Na kiermaszu zaprezentowane zostały
świąteczne ozdoby wielkanocne przygotowane przez naszą podopieczną
oraz wolontariuszy i przyjaciół Fundacji.

             

 

W okresie od stycznia do maja 2013 roku Zarząd Fundacji opracował i przesłał
po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji sprawozdania z działalności za 2012 rok
do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Urzędu
Statystycznego.

26 maja 2013 roku Mateusz Nowak i Piotr Gadomski wystartowali w II Biegu Lwa - 
półmaratonie w Tarnowie Podgórnym ubrani w koszulki z logo Fundacji.

2 czerwca 2013 roku wzięli udział XVII Mistrzostwach Polski Weteranów
w półmaratonie w Murowanej Goślinie

 

                      

 

17 sierpnia 2013 roku w IV Koleżeńskim SPORTING Maratonie w lasach Karczmy
Borowej w Lesznie wystartowali wolontariusze w koszulkach z logo Fundacji promując
w ten sposób naszą organizację.

        

 

1 września 2013 rokuw Poznaniu w sali sportowej Zespołu Szkół nr 9
przy ul. Hezjoda 15 odbył się z inicjatywy Norberta Tomaszewskiego
maraton ZUMBY. 

W zorganizowaniu tej imprezy aktywnie uczestniczyli Ewa Nowak
i Agnieszka Graczyk - członkinie Zarządu oraz Krzysztof Mączkowski - Honorowy
członek Zarządu Fundacji.
Opiekę medyczną nad uczestnikami sprawowali Pani Patrycja Winter i Pan Alan Tasarz.
Dzięki uprzejmości i przychylności dyrekcji Szkoły, a w szczególności Pani Dyrektor
Heleny Paszkiewicz i Pana Romana Jagiełło - Kierownika Administracyjno -
Organizacyjnego maraton mógł odbyć się w pięknej sali zespołu szkół nr 9 w Poznaniu.
Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie maratonu
Zarząd Fundacji w imieniu podopiecznych skałada gorące podziękowania.

 

        

 

6 września 2013 rokuw Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie wystąpiła z koncertem
charytatywnym poznańska formacja Strachy na Lachy.
Zespół tradycyjnie we wrześniu znajduje czas, aby wystapić dla naszej Fundacji.
Koncert był bardzo udany, sympatycy zespołu w bardzo różnym wieku bawili sie świetnie,
a atmosfera jak zwykle była wspaniała.
Wolontariusze Fundacji w podziękowaniu wręczyli wszystkim członkom zespołu koszulki
ze specjalnie przygotowanym  nadrukiem.

             

 

 

 

 

 

 

12 października 2013 roku na krytych kortach przy Hotelu "AKWAWIT" w Lesznie dzięki
pomocy i wsparciu Studia Marketingu i Reklamy Carin Creative i właściciela kortów został
zorganizowany maraton ZUMBY promujący działalność Fundacji.

        

                   

 

 

Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera "Podaj dalej" w oparciu o wykaz
otrzymany w październiku 2012 roku od Urzędu Skarbowego w Lesznie
dzięki wpłatom 1158 podatnków otrzymała 60 806.50 zł z 1% podatku
dochodowego za 2012 rok.
Kwota ta w całości została przeznaczona na działalność statutową Fundacji
w tym na pomoc materialną dla podopiecznych.
Na cele statutowe związane z działalnością pożytku publicznego - pomoc
podopiecznym przekazaliśmy kwotę 12 303,27 złotych.

Sprawozdania z działalności opublikowane za rok 2013:
- rachunek wyników - tutaj
- merytoryczne - tutaj
- bilans - tutaj
-  informacja dodatkowa - tutaj