Patron fundacjiHonorowy Patron Fundacji  

Profesor Tomasz Trojanowski

                     Asia symbolem Fundacji

Podopieczni

Nasi przyjaciele
Krzysztof "Grabaż" Grabowski
Dobry Duch Fundacji


Klub Motorowy
BIKERS Legion
Ambasador Fundacji

Pomóż fundacji

 


Zaproszenie dla sponsorów

                     

Zapraszamy do licytacji

 

stat4u

 

pomysł oraz wykonanie: dobrarzecz.pl

Dla sponsorów

Dokument bez tytułu


Oferta i zaproszenie dla sponsorów Fundacji

         Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” stara się kompleksowo
rozwiązywać problemy małych pacjentów. Działa od 2007 roku na rzecz chorych
na zespół Dandy-Walkera z całej Polski.
Dużą część pozyskanych środków Fundacja przeznacza na pomoc podopiecznym
oraz działalność wydawniczą i informacyjną na temat choroby oraz na integrację rodzin
dotkniętych zespołem Dandy-Walkera.
Pragniemy stworzyć ośrodek dla chorych na zespół Dandy-Walkera ze wsparciem
środowisk medycznych.
W tym celu Fundacja również prowadzi działalność wydawniczą oraz organizuje konferencje
na temat zespołu Dandy-Walkera.

        Skala naszych przedsięwzięć jest z roku na rok większa, co znajduje odzwierciedlenie
w coraz lepszej rozpoznawalności nazwy fundacji. Przedsięwzięcia artystyczne, takie
jak koncerty charytatywne na rzecz Fundacji przyniosły zainteresowanie mediów naszymi działaniami.

        Wiele gwiazd estrady odwiedzających podopiecznych Fundacji przy okazji koncertów
na stałe związało się z Fundacją czynnie wspierając nasze działania. Do przyjaciół Fundacji możemy
zaliczyć takie gwiazdy jak: Stan Borys, Justyna Steczkowska, Krzysztof „Grabaż” Grabowski
i zespół Strachy na Lachy, Marcin Daniec, Muniek Staszczyk i zespół T-Love.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z przepisami podatkowymi jest możliwe przekazanie Fundacji
darowizny przez osoby fizyczne do wysokości 6% dochodu rocznego, a przez firmy i osoby
prowadzące działalość gospodarczą do 10% dochodu.
Udokumentowane wydatki na ten cel są podstawą do odliczeń od podatku w rocznym zeznaniu PIT.


Za stałe wsparcie finansowe długoterminowych projektów i programów realizowanych
przez fundację w ramach jej działań statutowych dla najhojniejszych i najbardziej
znaczących dla Fundacji osób i sponsorów Statuetką SUMMA BONITAS zostali uhonorowani:

 

     Fundacja "Pomóżmy Zdrowiu" z Łodzi

                                                                                                                                                                                           
 
- przyznanie statuetki SUMMA BONITAS (Największa dobroć) 
    najbardziej prestiżowa forma uhonorowania darczyńcy,

  - tytuł PARTNERA PROGRAMOWEGO Fundacji do
    wykorzystania we wszystkich materiałach reklamowych i
    promocyjnych,

  - umieszczenie logo Sponsora na wszystkich materiałach
    reklamowych Fundacji,

  - umieszczenie informacji na głównej stronie internetowej  
    Fundacji z linkiem do strony Sponsora.


Za jednorazowe wsparcie eventów Fundacji typu koncerty, festyny, aukcje, otrzymuje:  

                                                             

    

Za wsparcie finansowe i rzeczowe cyklicznych imprez dla podopiecznych - zjazdy
edukacyjno-integracyjne, wycieczki, pikniki, Dzień Dziecka, Wigilia, otrzymuje:
 

 


     - dyplom Certyfikatu Dobroczynności;

     - tytuł Sponsora imprezy do wykorzystania we wszystkich
       materiałach reklamowych i promocyjnych;

     - umieszczenie podziękowań dla Sponsora na stronie
       internetowej Fundacji oraz w materiałach informacyjnych
       o imprezie;
     -
pisemne podziękowanie;
     - zaproszenie do osobistego udziału w imprezie