Patron fundacjiHonorowy Patron Fundacji  

Profesor Tomasz Trojanowski

                     Asia symbolem Fundacji

Podopieczni

Nasi przyjaciele
Krzysztof "Grabaż" Grabowski
Dobry Duch Fundacji


Klub Motorowy
BIKERS Legion
Ambasador Fundacji

Pomóż fundacji

 


Zaproszenie dla sponsorów

                     

Zapraszamy do licytacji

 

stat4u

 

pomysł oraz wykonanie: dobrarzecz.pl

Przewodniczący

Profesor Jerzy Jurkiewicz - Honorowy Przewodniczący Rady Fundacji


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor Jerzy Jurkiewicz
urodził się 22 października 1939 r. w Kruszwicy jako syn
Benedykta Jurkiewicza i Stanisławy Jurkiewiczowej z domu Maj.

Ślub kościelny Rodziców odbył się w styczniu 1939 roku
w Kruszwicy. Tam też, w Parafii Św. Piotra i Pawła został
ochrzczony.
Okres wojny spędził z Rodzicami w Sosnowcu.
Od 1945 roku Ojciec pracował jako nauczyciel liceum,
ucząc matematyki.
W latach 1946-1947 przebywał z Matką we Francji u Jej Rodziny w Lens.
Tam rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Po powrocie do Polski uczęszczał
do szkoły podstawowej, a potem do Liceum im. St. Staszica w Sosnowcu,
gdzie otrzyma łświadectwo dojrzałości w 1956 roku.

W latach 1956-1963 studiował na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii
Medycznej w Katowicach (dawniej w Rokitnicy Bytomskiej). Po uzyskaniu
dyplomu lekarza  i ukończeniu stażu podyplomowego rozpoczął pracę
w Klinice Neurologii w Zabrzu.

Po roku pracy został przeniesiony do tworzącego się Oddziału Neurochirurgii
przy II Klinice Chirurgii w Zabrzu. Pracował tam jako asystent do 1971
uzyskując w tym czasie specjalizację Istopnia z neurologii i Istopnia
z anestezjologii oraz w 1971 roku tytuł doktora medycyny po obronie pracy
na temat „Rola premedykacji przed zabiegami neurochirurgicznymi”.

W 1971 roku zawarł w Kościele ss. Wizytek ślub z Teresą z domu Choroszucha
i wraz z Żoną przeniósł się do Warszawy, gdzie podjął pracę jako starszy
asystent w Zespole Neurochirurgii Centrum Medycyny Doświadczalnej
i Klinicznej PAN.
W 1974 roku uzyskał specjalizację II stopnia z neurochirurgii został adiunktem.
Na tym stanowisku pracował do 1990 roku.
W roku 1990, po przeprowadzeniu przewodu habilitacyjnego, otrzymał tytuł
doktora habilitowanego nauk medycznych, a w 1992 roku stanowisko docenta
w Klinice Neurochirurgii-zastępcy Kierownika Kliniki.

Na tym stanowisku pracował do roku 2005. Od 2005 r. został powołany
na stanowisko Kierownika Kliniki Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego WUM
i Ordynatora Oddziału Neurochirurgii Szpitala Bielańskiego w Warszawie.
Jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia ze studentami na kierunku
Lekarskim, Fizjoterapii i Nauki o Zdrowiu.
Pełni ważne funkcje akademickie m.in. Pełnomocnika Rektora ds. Studiów Zaocznych.

Jest autorem ponad 170 prac naukowych i doniesień zjazdowych. Odbył liczne
staże naukowe we Francji, Niemczech, Rosji i Szwajcarii. W Klinice Neurochirurgii
w Aarau, kierowanej przez światowej sławy neurochirurga prof. Ch. Probsta,

spędził w sumie ponad trzy lata, prowadząc w latach 1980-1990 badania
dotyczące obrzęku mózgu, zastosowania potencjałów wywołanych w diagnostyce
neurochirurgiczneji wodogłowiu.

Od 1995 roku pełni funkcję Prezesa Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego,
najstarszego, najbardziej zasłużonego stowarzyszenia lekarzy w Polsce
(istnieje od 1820 roku) najściślej związane z życiem swojego miasta.
Towarzystwo, dzieliło z Warszawą jej dramatyczne, często tragiczne losy –
lekarze, członkowie TLW, ginęli w czasie powstań narodowych i wojen
światowych.

Obecnie w jego składzie działa Koło lekarzy i sanitariuszek Powstania
Warszawskiego oraz absolwentów Szkoły Zaorskiego – tajnej Uczelni Medycznej
w Warszawie. Ich obecność jest dla Towarzystwa dumą i satysfakcją i świadczy
o tym, iż Towarzystwo Lekarskie Warszawskie właściwie wypełnia swoje zadania
określone 190 lat temu słowami naszych poprzedników – służyć Ludziom i Ojczyźnie.

Wspólnie ze Związkiem Powstańców Warszawskich, Towarzystwo ustanowiło
medal „Godnemu Chwały” przyznawany żołnierzom Powstańczych Służb Sanitarnych.

Profesor Jerzy Jurkiewicz jest wydawcą Pamiętnika Towarzystwa Warszawskiego
Polskiego, wznowionego w 1997, jako dar Towarzystwa dla Warszawy, z okazji
600 – lecia jej społeczności. Warto dodać, iż pamiętnik wychodzi od 1837
roku i jest najstarszym czasopismem lekarskim w Polsce i jednym z najstarszych
w Europie.

Od 1996 roku jest członkiem – korespondentem, a od 2005 r. członkiem
rzeczywistym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - elitarnej korporacji
uczonych polskich. Posiada wiele odznaczeń lekarskich i państwowych,
w tym najwyższe:

W 2006 r. otrzymał godność Członka Honorowego Towarzystwa Neurochirurgów
Federacji Rosyjskiej.W 2009 r. godność Członka Honorowego Towarzystwa
Lekarskiego Krakowskiego.


W roku 1993, decyzją Kapituły Rycerstwa Orderu Czarnej Madonny na Jasnej
Górze został powołany w poczet jego członków. W 1996 roku został powołany
na członka Kapituły tego Stowarzyszenia. Jednocześnie został odznaczony
Krzyżem Komandorskim  z Gwiazdą Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy. Obecnie
pełni w Zakonie funkcję Komandora – Koadiutora Zakonu. W roku 2009 został
włączony do Konfraterii Zakonu Ojców Paulinów. W 1987 roku zaprosił jako
osoba prywatna do Polski 47 Rycerzy Grobu Pańskiego w Jerozolimie.
W efekcie 10-dniowej pielgrzymki zrodziła się idea powołania polskiego
Zwierzchnictwa Zakonu. Ta idea została zrealizowana kilka lat później.

W 1997 roku, został włączony do Zakonu Rycerskiego Obrońców Grobu
Świętego w stopniu Kawalera. W 2009 r. został podniesiony do godności
Komandora Zakonu Bożogrobców. W 1998 roku otrzymał Komandorię Krzyża
Wielkiego z Gwiazdą Orderu Św. Brygidy. W 2007 r. z rąk Wielkiego Mistrza
Wojskowego Suwerennego Zakonu Rycerskiego Św. Jana, zwanego
Maltańskim, otrzymał Krzyż Oficerski Zakonu.

Od 1998 roku jest Członkiem Rzeczywistym Europejskiej Akademii
Neurotraumatologii.
Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Katolickiego
Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (2003-2010), obecnie jest Przewodniczący
Sądu Koleżeńskiego KSLP.
Pełni także funkcję Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. W latach 2006-2009 był
Przewodniczącym Komisji ds. Zwalczania Dopingu w sporcie.

W czerwcu 2007 roku otrzymał tytuł Honorowego Przewodniczącego
Rady Fundacji Dandy-Walkera „Podaj dalej”.

Przez wiele lat pełnił funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie
neurochirurgii, a w latach 2005-2007 funkcję Konsultanta Wojewódzkiego
w zakresie fizjoterapii. Był organizatorem i współorganizatorem wielu
międzynarodowych i krajowych kongresów, konferencji i sympozjów naukowych,
pełniąc funkcję przewodniczącego sesji lub moderatora.
Między innymi był współorganizatorem (wspólnie z duszpasterstwem akademickimi
krajowym duszpasterstwem służby zdrowia) cyklicznej Konferencji
„Medycyno dokąd zmierzasz” gdzie trzykrotnie był prowadzącym obrady.

W roku 2009 otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Kiersztanowa – wsi
sołeckiej na Mazurach. W roku 2009, w wyniku plebiscytu mieszkańców
Powiatu Przasnyskiego, został umieszczony na liście 10 osób wpisanych

do Księgi Historii Powiatu Przasnyskiego.